Baks, Ruda, Ibyang, Pai

Pinasahi kayman indi

magpatawhay.

Basta aksyon,

ara dayon.

Mahilig

mag-tiyabaw

sa hilamon.

Kag magkanta

asta gal-um.

Day Tia Mels ang tambayan

Puturo diutayan lang malintikan

Maayo lang kay aga napiyaran.

Nagpalalak-palak sa radyo

“Roger on that”, ang bisyo

Puro eyeball diri kag didto.

Kung gapaduding sa dalan

Nabiktima mga salakyan

Hitchhiking ginapatulan.

May ara man iban nga beses

Lagaw sa SM kung Biyernes

Mga bayo kag saplot sa hanger

Ginakay-o nila nga mga arranger.

Si Ibyang nadalman sa disco

Si Pai sa mga dahon sa kanto

Si Baks naluyag sang todo

Si Ruda nagapa-disimulado.

Ilos ang gina-purutikol

Sa onopelet naga-call

Dap birt nanay,

tatay kag auntie,

Kung pirmi lang

ga-isoy kag moni.

Si Pai damo mga sulat

Si Ruda magtu-on, nalipat

Si Baks kis-a kapala-ugtas

Si Ibyang, indi gusto tikwas.

Apat ka mag-amiga

Asta subong wala duda

Ara para sa isa kag isa

Asta nga mag-mal-am sila.

* Oh man! Bad trip that I don’t know how to manipulate wordpress. Correct grouping of verses not shown. 😦

Advertisements