Halos sa lahat ng mga guhit ko, lalo na yung naglalarawan sa Babae, makikita ang iba’t-ibang mukha ng Babae. Nasa buhok, nasa leeg, nasa mata, pisngi, ilong,  kulay at iba pa.

Enjoy! 🙂

Advertisements