Weska, Ganja.
Norte, Carne.
Sud-an, Manok.
Estrellita, Mujer.

Ganito lang ka-simple
Ang pinagtagpi-tagping kaalaman.
Ganito kalinaw, ang animo’y
di-mawaring angking katalinuhan.

Kalampagin ang silya ng hari ng basura.
Umindak sa tugtog ng humalakhak na batingaw.
Titigan ang dambuhalang kanyon. Salubungin!
Ang kantiyaw ng patalon!

Ihipan ang lumalagablab na apoy.
Naku! Tiyak na masusunog
Ang dilang namimilipit sa mabantot na hininga.
Siguradong mayuyurak ang pinaka-iingat-ingatang
Perlas ng Kabulukan.
Mahahalay ng desperadong Aso.

Ang masaklap, kalakaran ay ganito:
Patatahimikin ang bungangang masyado daw ngumangawgaw.
Tatakutin ang magaling sumayaw. Sisipain ang nagbabaliw-baliwan.
Lulutasin ang krimen sa diumano’y tamang paraan. Magsasabog ng
Bomba sa Sinehan, para mas maraming kalalakihan ang pumutok.

Oo nga naman.
Hindi rin maiiwasan ang bantayog para sa kabayanihan,
Kahit na ba walang kapuri-puri sa kunwari’y mga pari.

Kung sa bagay, gitara. Kung sa kali, kamote.
Kung, kung, kung…
Kung ang himig natin ay pagyayamanin
Ang isda ay kakalabit sa kalingkingan ng
Marikit na dumidikit lamang sa tubig ng walang hanggan.

Kung ang ilaw ang magbibigay daan sa
Simbahan ng Kalaswaan,
Kung ang sugat ang maaring sumagot sa
Ospital ng Karunungan,
Kung ang buang ay hinahayaan sa
Sentro ng Kalayaan,

Eh di, sana maligaya.
Ang paskwa sa Santa Filomena.
Eh di, sana masaya.
Ang fiesta sa Barrio Dagohoy.

Walang iba. Walang nag-papaiba. Nagkakaisa.
Gaya ng nakagawi-an ng mga ninuno
Katulad ng nakasanayan ng mga babaylan
Bago nila nilaspatangan ang lupang tinubuan.

One Response to “Pangungusap ng Mapa”


  1. sa mga gusto pong maging tulad ni makata try to red this….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s